Netkaná geotextília

Netkaná separačná geotextília, Pusté Úľany

Netkaná geotextília v stavebníctve

Netkaná geotextília sa v stavebníctve využíva na rôzne účely, ktoré ako sú napríklad:

  • separácieseparácia/oddeľovania
  • filtrácie
  • drenáže
  • vystužovania
  • ochrany inej látky (napr. hydroizolačnej fólie)

Netkaná geotextília v konštrukcii spevnených plôch

Pre zabezpečenie stability konštrukcie je medzi jednotlivé konštrukčné vrstvy vložená netkaná geotextília, ktorá zabraňuje migrácii, miešaniu materiálov i zatláčaniu štrkodrvy, resp. štrkopieskov do podložia. V týchto prípadoch separačná geotextília zabráni premiešavaniu vrstiev a tým úbytku mocnosti konštrukčných vrstiev a strate únosnosti podložia.
Netkaná geotextília pod štrk musí byť dostatočne odolná voči prerazeniu, aby vydržala napätie a nárazy počas zasýpania i pri samotnom užívaní. Táto vlastnosť je rozhodujúcou pre únosnosť celej konštrukcie.

Na náš trh dodávame netkanú geotextíliu PP alebo netkanú geotextíliu PES vyrábanú technológiou vpichovania a následnou obojstrannou tepelnou úpravou. Uvedený spôsob výroby zabezpečuje, že netkaná geotextília dosahuje vysoké pevnosti už pri nízkej plošnej hmotnosti a predstavuje ideálne riešenie pre zabezpečenie separácie EPS polystyrénu a PVC izolačnej fólie. Polypropylénové geotextílie sú vhodné ako deliace vrstvy pod nosnými násypmi na mäkkom podloží, ako filtračná vrstva v drenážnych zariadeniach. Rovnako tak je netkaná geotextília ideálnym riešením pre zabezpečenie separácie konštrukčných vrstiev za súčasného umožnenia voľného prúdenia vody.  Netkaná geotextília je odolná voči chemickým látkam, plesniam a baktériám.  K hlavných výhodám patrí nízka plošná hmotnosť, minimálna nasiakavosť vody a nenavíjanie sa na vrtáky pri kotvení v konštrukcii strešného plášťa. Vďaka svojej odolnosti je vhodná aj ako geotextíla pod zámkovú dlažbu.

Netkaná geotextília a jej funkcie

Netkaná geotextília v konštrukcii strešného plášťa slúži jednak ako ochrana hydroizolačnej fólie tak aj ako separačná vrstva medzi tepelnú izoláciu z EPS polystyrénu a PVC izolačnou fóliou pri aplikácii mechanicky kotvených systémov.  Zároveň sa netkaná geotextília používa ako separačná vrstva medzi štrkový zásyp a tepelnoizolačnými doskami z XPS v plochých strechách. V týchto prípadoch separačná geotextília zabráni usadeniu jemného štrku medzi jednotlivými doskami z extrudovaného polystyrénu.

Referencie

Ochrana hydroizolácie spodné stavby a strechy 350.000 m2
Obchvat Topoľčany Topoľčany 30.600 m2
SKY PARK Bratislava izolácia terasy 25.000 m2
Continental Zvolen 12.800 m2
Less Timber Lehota pod Vtáčnikom 12.600 m2
Lesná cesta Prusy 12.000 m2
NC Prievidza strecha 12.000 m2
Poľné hnojisko Komárno 11.400 m2
Genoplastik Levice strecha 10.200 m2
VW Bratislava 9.450 m2
Komunikácie Rozálka Pezinok 8.500 m2
Kovozink Dobšiná 8.100 m2
ICU Medical Vráble 8.100 m2
Štrkovňa Pusté Úľany 6.500 m2
LVD S3 Tornaľa strecha 4.800 m2
Wertheim Dunajská Streda 3.300 m2
Slovaktual Pravenec 1.800 m2

Ďalšie produkty

Netkaná geotextília

Netkaná geotextília

Tkaná geotextília

Tkaná geotextília

Stabilizačné a výstužné geomreže

Stabilizačné a výstužné geomreže

Izolačná fólia

Izolačná fólia

Drenážne geokompozity

Drenážne geokompozity

Trávna rohož

Trávna rohož

Geomreže do asfaltu

Geomreže do asfaltu

Geotextília proti prerastaniu koreňov

Geotextília proti prerastaniu koreňov

Netkaná geotextília – cena

Ak vás zaujíma cena netkanej geotextílie, prosím kontaktujte nás ohľadom bližších informácií a my vám poradíme s výberom vhodného materiálu.