Izolačná fólia

Pokládka izolácie proti ropným látkam, Zvolen

Izolačná fólia v stavebníctve

Izolačná fólia je v stavebníctve spoľahlivou voľbou pri realizácii širokého okruhu stavieb:

  • spodné stavby (proti vode, zemnej vlhkosti, radónu, ropným produktom a pod.)
  • izolácie striech
  • spevnené plochy a parkoviská proti úniku ropných látok do podzemia
  • poľnohospodárske objekty
  • retenčné nádrže
  • skládky odpadov
  • skladové objekty

Izolačná fólia a jej funkcie

Uvedené typy stavieb sú náročné na výber a samotnú inštaláciu vhodnej izolačnej fólie, hydroizolácie alebo celého izolačného systému, ktorý zabraňuje prenikaniu vody, zemnej vlhkosti, radónu či agresívnych znečisťujúcich látok do pôdy a podzemných vôd. Na izoláciu takýchto stavieb naša spoločnosť dodáva HDPE a PVC izolačné fólie, ochranné geotextílie a drenážne vrstvy slúžiace ako monitorovacia medzivrstva pri dvojitej izolácii. Hydroizolácia rodinných domov je spoľahlivou ochranou pred vodou v rôznych podmienkach. Hydroizolácia základov vám zabezpečí suchý domov a priaznivé podmienky na bývanie.

Referencie

SKY PARK Bratislava nopová fólia 25.000 m2
ZŠ, O. Nepelu Bratislava 12.000 m2
Retenčná nádrž Senec a Trenčín hydroizolácia 6.350 m2
Continental Zvolen 6.300 m2
Izolácia parkoviska proti ropným látkam Kostolné Kračany 6.120 m2
Rock Build Banská Bystrica 4.200 m2
Kovozink Dobšiná 4.080 m2
Lorenzpan Hronská Breznica 3.000 m2
MOL Futbalová akadémia Dunajská Streda 1.900 m2
Farma– Družstvo Sliač 1.400 m2
Golfové ihrisko Veľké Úľany 1.275 m2
HI-TEN Tenisová akadémia Dunajská Streda 1.200 m2
BPS Želovce 1.000 m2
Bučina DDD Zvolen 1.000 m2
IKO Senica 1.000 m2
CARGO Štúrovo železničné opravovne 1.000 m2
Cargo Partner, Fischamend Rakúsko 840 m2
Lion Car Banská Bystrica 500 m2

Ďalšie produkty

Netkaná geotextília

Netkaná geotextília

Tkaná geotextília

Tkaná geotextília

Stabilizačné a výstužné geomreže

Stabilizačné a výstužné geomreže

Izolačná fólia

Izolačná fólia

Drenážne geokompozity

Drenážne geokompozity

Trávna rohož

Trávna rohož

Geomreže do asfaltu

Geomreže do asfaltu

Geotextília proti prerastaniu koreňov

Geotextília proti prerastaniu koreňov

Izolačná fólia – cena

Ak vás zaujíma cena izolačnej fólie, prosím kontaktujte nás ohľadom bližších informácií a my vám poradíme.