Geobunky

Geobunky

Geobunky a ich využitie v stavebníctve

Geobunky sa v stavebníctve používajú ako prvok na protieróznu ochranu svahov, stabilizáciu konštrukčných základov na neúnosnom podloží, alebo ako prvok na vystuženie oporných múrov, svahov, hrádzí či zemných valov. Geobunky často nachádzajú uplatnenie v záhradnej architektúre ako vegetačná zatrávňovacia dlažba i pri použití na rovné a šikmé zelené strechy.

Geobunky

Geobunky sú trojrozmerné geosyntetické výrobky s bunkovou štruktúrou, vyrobené z vysokohustotných polyetylénových (HDPE) pásov, ktoré sú vzájomne bodovo zvárané ultrazvukom. Geobunky sa vypĺňajú zeminou, kamenivom alebo betónom a ich perforácia umožňuje voľný prietok vody medzi jednotlivými geobunkami. Pre zaistenie celkovej stability konštrukcie je možné použiť spolu s geobunkami tkanú výstužno-separačnú geotextíliu či geomreže.

Geobunky – výhody:

  • Ekonomické riešenie na vytvorenie konštrukčných základov či protieróznej ochrany
  • Vysoká pevnosť v ťahu a odolnosť proti pretrhnutiu
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Možnosť použiť menej kvalitný výplňový materiál
  • Redukcia hrúbky výplňového materiálu

Spoločnosť PROSYNTETIK, s.r.o. dodáva na náš trh geobunky s rôznou výškou steny (25 – 200 mm) i hustotou buniek, s perforáciou alebo bez. Výber vhodného typu geobuniek závisí od uvažovaného použitia, použitého výplňového materiálu a konštrukcie stavby.

Referencie

Zelené vegetačné strechy 1.000 m2
Protierózna ochrana svahov 500 m2

Ďalšie produkty

Netkaná geotextília

Netkaná geotextília

Tkaná geotextília

Tkaná geotextília

Stabilizačné a výstužné geomreže

Stabilizačné a výstužné geomreže

Izolačná fólia

Izolačná fólia

Drenážne geokompozity

Drenážne geokompozity

Trávna rohož

Trávna rohož

Geomreže do asfaltu

Geomreže do asfaltu

Geotextília proti prerastaniu koreňov

Geotextília proti prerastaniu koreňov

Geobunky – cena

Ak vás zaujíma cena geobuniek, prosím kontaktujte nás ohľadom bližších informácií a my vám poradíme.