Stabilizačné a výstužné geomreže

Geodoska, Dunajská Streda

Geomreža v stavebníctve

Geomreža predstavuje v stavebníctve výstužný prvok pre stabilizáciu zemných konštrukcií zakladaných na neúnosnom podloží.

Tuhá výstužná geomreža

Tuhá monolitická geomreža (geomreža BX) sa vyznačuje vysokou ťahovou pevnosťou, pevnosťou spojov, ohybovou tuhosťou a celkovou tuhosťou celej štruktúry. Termín monolitická vychádza zo samotného procesu výroby, čo znamená, že geomreža je vyrobená spôsobom vyrážania otvorov, následnom nahrievaní a naťahovaní pásov extrudovanej fólie. Výsledný produkt pozostáva z jedného kusu. Týmto sa táto geomreža odlišuje od štruktúry lepených, zváraných a pletených geomreží.  Tuhá geomreža zabezpečuje rovnomerný roznos zaťaženia do podložia. Roznášacia vrstva je tvorená jednou, prípadne viacerými vrstvami tuhej monolitickej geomreže a vrstvy kameniva. Medzi časticami kameniva a geomreže nastáva mechanizmus zaklinenia (viď. obrázok).

Spoločnosť PROSYNTETIK, s.r.o. dodáva na náš trh tuhú monolitickú dvojosú geomrežu BX vyrobenú zo 100% polypropylénu technológiou vyrážania. Predstavuje ideálne riešenie pre zabezpečenie vystuženia konštrukčných vrstiev násypov.

Jednoosé geomreže sa vyznačujú výrazne vyššou pevnosťou v jednom smere a používajú sa prevažne na spevnenie svahov, oporných múrov a pri sanáciách zosuvov.

Tuhá monolitická geomreža sa na stavbu dodáva v roliach. Pokládka gemoreže je veľmi rýchla a jednoduchá, nakoľko sa vykonáva ručne bez použitia mechanizmov. Prepojenie jednotlivých pásov geomreže zabezpečíme preložením.

Referencie

VW Bratislava komunikácie 11.960 m2
KUSTER Vlkanová 6.400 m2
Areál ZŤS Dubnica nad Váhom 5.720 m2
Rozálka Pezinok komunikácie 5.330 m2
Kompostáreň Marius Pedersen Trenčín stabilizácia podkladu 5.200 m2
HF NaJUS Dubnica nad Váhom 4.680 m2
Rail Cargo Bratislava 3.555 m2
Bytový dom Malacky 3.160 m2
BOURBON Dolný Kubín 2.170 m2
SAD Svit 2.170 m2
Mesto Topoľčany Topoľčany komunikácie 2.100 m2
Obec Rajčany Rajčany komunikácie 1.975 m2
Wertheim Dunajská Streda 1.185 m2
Velux Partizánske 720 m2
Aupark Piešťany 200 m2

Ďalšie produkty

Netkaná geotextília

Netkaná geotextília

Tkaná geotextília

Tkaná geotextília

Stabilizačné a výstužné geomreže

Stabilizačné a výstužné geomreže

Izolačná fólia

Izolačná fólia

Drenážne geokompozity

Drenážne geokompozity

Trávna rohož

Trávna rohož

Geomreže do asfaltu

Geomreže do asfaltu

Geotextília proti prerastaniu koreňov

Geotextília proti prerastaniu koreňov

Geomreža – cena

Ak vás zaujíma cena geomreže, prosím kontaktujte nás ohľadom bližších informácií a my vám poradíme.